THE TOURNAMENT

カイン杯個人成績(本塁打王)

最多勝はこちら
https://the-tournament.vercel.app/leagues/HMW6RIILiQ86M9hSAYHy
残り最多奪三振、打点王、盗塁王、最多安打
対戦表
本塁打王1位3本森下(下池川学院)1位3本関谷(うp)1位3本前園(呪術専門)1位3本相田(蒼慶学園)4位2本杉山(蒼慶学園)4位2本柴山(下池川学院)4位2本三代(呪術専門)4位2本宮崎(名古屋経法大付属)
本塁打王
-
-
-
-
-
-
-
-
1位3本森下(下池川学院)
-
-
-
-
-
-
-
-
1位3本関谷(うp)
-
-
-
-
-
-
-
-
1位3本前園(呪術専門)
-
-
-
-
-
-
-
-
1位3本相田(蒼慶学園)
-
-
-
-
-
-
-
-
4位2本杉山(蒼慶学園)
-
-
-
-
-
-
-
-
4位2本柴山(下池川学院)
-
-
-
-
-
-
-
-
4位2本三代(呪術専門)
-
-
-
-
-
-
-
-
4位2本宮崎(名古屋経法大付属)
-
-
-
-
-
-
-
-
ゲスト